+597 490044 info@nimos.org

Minamata

Minamata

Het Minamata verdrag over Kwik heeft als beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene uitstoot van kwik en kwikverbindingen. Met antropogene uitstoot wordt bedoeld uitstoot die door menselijk handelen wordt veroorzaakt. 

Het Minamata verdrag is zo genoemd ter ere van de slachtoffers van de grote kwikvergiftiging in de jaren 60 in de Minamatabaai in Japan.  

Het verdrag is voor Suriname op 31 oktober 2018 inwerking getreden. Sindsdien zijn wij dus gehouden aan de verplichtingen onder het verdrag. 

Sinds 2013 is er met het NIMOS in het voortouw meerdere activiteiten ontplooid om de Surinaamse staat en alle stakeholders voor te bereiden op het uitvoeren van het verdrag op nationaal niveau. 

Enkele concrete activiteiten die inmiddels hebben plaatsgevonden zijn:

  • in 2013 is het NIMOS gestart met een juridische en institutionele analyse van de huidige situatie m.b.t. het gebruik van kwik en de rol van de verschillende actoren. Deze analyse is verricht naar aanleiding van het Minamata Verdrag en heeft geleid tot een Roadmap waarin de acties die Suriname moet verrichten concreet zijn opgenomen. De analyse is gedaan met behulp van relevante stakeholders zoals OGS, Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, academici en de mijnbouw sector; download het Advies Document hier>>
  • in 2016 en 2017 is met het NIMOS als uitvoerend orgaan, het Minamata Initial Assessment project (MIA project) en het National Action Plan for the ASGM in Suriname project (NAP project) gestart. Deze projecten zijn thans in verschillende stadia van uitvoering. Op 31 juli 2018 is de tweede ‘Kwik Inventarisatie’ gepresenteerd aan de stakeholders. Met deze Inventarisatie kan er nu gericht beleid geformuleerd worden voor de aanpak van het gebruik van kwik in de verschillende geïdentificeerde sectoren; download de Kwik Inventarisatie hier>>
  • het wetsvoorstel van Suriname’s toetreding tot het verdrag werd op 30 mei 2016 door de Raad van Ministers goedgekeurd, waarna het op 8 maart 2018 door De Nationale Assemblee ook is goedgekeurd. In dit traject hebben het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Coördinatie Milieu van het Kabinet van de President een essentiële rol vervult; en
  • momenteel wordt er in samenwerking met het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het NIMOS en het UNDP de voorbereidingen getroffen voor de start van een zevenjarig project genaamd: “Improving Environmental Management in Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Gold Mining”. Dit project heeft onder andere als doel het introduceren van kwikvrije goudwiningsmethoden in de kleinschalige mijnbouw in Suriname. Het project wordt nu kortweg EMSAGS genoemd.  Download het Project Document hier>> 

Ga naar de pagina van EMSAGS>>


Naast de instrumenten van toetreding heeft Suriname enkele onderliggende stukken ingediend die te vinden zijn op de website van het verdrag: www.mercuryconvention.org. Deze zijn onder andere informatie over de stappen die Suriname zal ondernemen om het verdrag te implementeren en een melding ingevolge art. 7 lid 3, dat Suriname over een ASGM sector beschikt die niet onbeduidend is (more than insignificant). Download de documenten hier>>

Download de fact sheets hier:
The Minamata Convention >>
The Minamata Convention and mercury use in Gold Mining >>
Suriname’s Preparation for the Minamata Convention >>

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...