+597 490044 info@nimos.org

Herzien & Goedkeuring Milieu Raamwet

Project Info

Project Description

Sinds de koloniale periode heeft Suriname een zekere mate van milieubescherming gehad, onder andere in de Politie Strafwet 1915, de Hinderwet 1929 en de Natuurbeschermingswetn Act. Vandaag worden we geconfronteerd met verschillende milieuproblemen die verband houden met lucht-, water- en bodemverontreiniging. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste milieuproblemen onvoldoende gereguleerd en soms helemaal niet gereguleerd zijn in de huidige wetgeving.


Het proces voor het ontwikkelen van milieuwetgeving is door NIMOS in het begin van het jaar 2000 gestart. Er is een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de reikwijdte en werking van milieuwetten in de regio (CARICOM) en ook buiten de regio, waaronder Europa, Afrika en Amerika. .


De basisbeginselen van het internationale milieurecht, zoals het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt en het beginsel van milieu-effectbeoordeling, hebben een leidende rol gespeeld bij de verwezenlijking van deze wet. Tijdens het hele proces van het opstellen van de Milieukaderwet is er overleg geweest met verschillende belanghebbenden van de ministeries, autoriteiten, de particuliere sector, ngo’s, enz. In januari van dit jaar werd de Milieukaderwet door een parlementair parlement aan het Parlement voorgelegd. leden. Het parlement organiseert nu hoorzittingen om feedback van de gemeenschap over de wet te ontvangen.


De uitvoerende organen

De Nationale Milieuautoriteit (in het Nederlands: Nationale Milieu Autoriteit, NMA) en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (in het Nederlands: Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS) vormen samen de Nationale Milieu Structuur in Suriname. Door deze structuur worden de bepalingen in de Kaderwet milieu op een efficiënte en effectieve manier geïmplementeerd en toegepast.

De structuur van de wet

a. Milieubeleid en -planning

In de Milieukaderwet is het doel om het milieu met de grootste zorg en voorzichtigheid te behandelen. Het doel van beleidsformulering en -planning is het bereiken van harmonisatie van het sectorale milieubeleid dat tot nu toe door de verschillende ministeries wordt gevoerd. Het geformuleerde milieubeleid moet een belangrijk uitgangspunt zijn voor sectoroverschrijdende planning. De nationale milieuautoriteit zal het mandaat krijgen om het milieubeleid te formuleren en de effectieve uitvoering te coördineren. Het State of the Environment Report zal een van de belangrijkste documenten zijn ter ondersteuning van weloverwogen beleid en besluitvorming. Dit rapport wordt ontwikkeld door NIMOS.

  

b. Milieueffectbeoordelingen (MEA’s)

Er is een voorziening getroffen om milieueffecten te bestuderen voor activiteiten die worden ontwikkeld in het kader van de ontwikkeling van ons land en die potentiële effecten op het milieu kunnen hebben. De milieueffecten worden bepaald op basis van wetenschappelijk onderzoek en de feitelijke situatie. Dit betreft activiteiten die mogelijke effecten op het milieu kunnen hebben op basis van onder andere de schaal, de bedrijfsprocessen / activiteiten, de duur van de activiteiten. Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor een MEA nodig is, zijn het opzetten van een elektriciteitsproductie-installatie, het bouwen van een haven, het bouwen van infrastructuur, het installeren van transmissielijnen, het opzetten van mijnbedrijven, bosbouwprojecten, enz.


c. Vervuiling en normen

Milieunormen en -normen zullen worden ontwikkeld om verdere vervuiling te voorkomen. Er is aandacht besteed aan de maatregelen die moeten worden genomen om milieuvervuiling te voorkomen, waaronder het verlenen van milieuvergunningen en het herstel van getroffen gebieden. De bepaling van een milieuverontreinigende stof met hun MAC-waarden en procedures voor het herstel van verontreinigde gebieden zal plaatsvinden na grondig wetenschappelijk onderzoek en op basis van internationale normen en normen.


d. Coördinatie & Monitoring

De monitoring zal worden uitgevoerd door samenwerking met vergunningverlenende instanties en autoriteiten die al monitoringtaken hebben. NIMOS zal ervoor moeten zorgen dat de door haar vastgestelde milieu- en / of milieuregels worden nageleefd in de vergunningen die door NIMOS en andere vergunningverlenende autoriteiten worden afgegeven.


e. Strafbepalingen en sancties

Binnen de Milieukaderwet wordt het strafrecht alleen als ultieme remedie gebruikt. Een milieudelict wordt beschouwd als een misdrijf of overtreding van een wettelijke bepaling die in het kader van het milieu is uitgevaardigd. De nadruk is gelegd op de fase voorafgaand aan het plegen van een overtreding, omdat schade aan het milieu in veel gevallen onherstelbaar is. De strafbepalingen dienen in de eerste plaats ter voorkoming van het plegen van strafbare feiten en zijn preventief van aard.

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...